Čo je Múzejné VadeMeCum?

Múzejné VadeMeCum je modulárny systém zameraný na spracovanie, ukladanie a prezentovanie múzejných zbierok v štátnych i súkromných múzeách a galériách.

Múzejné VadeMeCum je navrhnuté na to, aby pomohlo odborným pracovníkom efektívne zvýšiť mieru spracovania a prístupnosti unikátnych historických materiálov. Zároveň zaistil ich ochranu tak, aby boli využívané na štúdium a poznanie.

Čo ponúka?

  • Urobí vaše zbierky viditeľnými a prehľadávateľnými.
  • Zaistí efektívne spracovanie, odstráni duplicitnú prácu, šetrí váš čas a zdroje.
  • Bezpečný verejne prístupný katalóg a efektívnu prezentáciu digitálneho obsahu vášho múzea.
  • Ukladanie a ochranu dáta na jednom mieste, vytvára nezávislé centrálne repositáre.
  • Jednoduchý spôsob implementácie a jednoduchosť obsluhy vďaka webovému riešeniu.

Z čoho sa skladá?

Produkčná časť ProMuzeum – obsahuje chronologickú a systematickú evidenciu múzejných zbierok vrátane súvisiacich evidencií (konzervačné karty, lokácie, ….)

Prezentačný portál – zaisťuje efektívnu prezentáciu vybraných múzejných zbierok verejnosti na internete

Múzejné repository – vytvára hierarchicky usporiadaný dátový sklad

Chcete vedieť viac?

Pozrite sa na naše referencie a kontaktujte nás!