Čo je Archívne VadeMeCum?

Archívne VadeMeCum je modulárny informačný systém spĺňajúci zákonné aj špecifické požiadavky na spracovanie, ukladanie a prezentovanie archívnych fondov v štátnych i súkromných archívoch.

Archívne VadeMeCum je navrhnuté na to, aby pomohlo odborným pracovníkom efektívne zvýšiť mieru spracovania a prístupnosti unikátnych historických materiálov a zároveň zaistilo bádateľom komfortné štúdium pomocou moderných informačných technológií.

Archívne VadeMeCum podporuje vytváranie archívnych pomôcok nielen podľa nových základných pravidiel pre spracovanie archiválií, ale umožňuje aj zachovanie stopercentnej kontinuity s existujúcim spôsobom spracovania.

Čo ponúka Archívne VadeMeCum?

  • Urobí vaše fondy a archiválie viditeľnými a prehľadávateľnými.
  • Zaistí efektívny spôsob spracovania, odstráni duplicitnú prácu, šetrí váš čas a zdroje.
  • Bezpečný, efektívny a verejne prístupný portál na prezentáciu digitálneho obsahu.
  • Ukladanie a ochranu dát na jednom mieste zaistia nezávislé centrálne repositár.
  • Jednoduchý spôsob implementácie a jednoduchosť obsluhy vďaka webovému riešeniu.

Z čoho sa skladá?

Produkčná časť ProArchiv – obsiahne všetky požiadavky na spracovanie archiválií i pomocných evidencií v archíve. Má plne implementované nové základné pravidlá pre spracovanie archiválií. Zároveň ale taktiež umožňuje importovať, zobrazovať a editovať pôvodné archívne pomôcky a evidencie spracované podľa „starších” pravidiel. Obsahuje nástroje pre prácu s digitalizátmi archiválií vrátane ich ukladania do archívneho repozitára, ponúka užívateľovi pohľad na uložené dáta nielen zo strany archívneho spracovania (archívna pomôcka), ale aj zo strany tematickej evidencie podľa typu archiválií (katalóg). V neposlednom rade tiež plne podporuje celoštátne štandardy pre popis matrík, sfragistického materiálu a vedút vrátane usporiadacích schém jednotlivých typov archívnych súborov.

Prezentačný portál – umožňuje rýchlo a ľahko vyhľadať potrebné informácie o spracovaných fondoch a archiváliách vrátane prezerania ich digitalizovanej podoby

Bádateľňa – zaisťuje podporu základných činností pri príprave, evidovaní a vydávaní archívneho materiálu na štúdium

Archívne repository – je centrálny dátový sklad na ukladanie a ochranu spracovaných archiválií

Chcete vedieť viac?

Pozrite sa na naše referencie a kontaktujte nás!