Zistíme vaše potreby

Najprv potrebujeme porozumieť vašej spoločnosti a špecifickým problémom ktorým denne čelíte. Spoločne zmapujeme vaše požiadavky, navrhneme optimálne nastavenie systému a prípadne doplníme chýbajúcu funkcionalitu.

Nastavíme potrebné technológie

Otestujeme vaše systémy, aby sme zistili, či a do akej miery sú pripravené. Akonáhle bude všetko optimalizované, nastavíme aplikačnú infraštruktúru.

Pripravíme testovacie prostredie a preškolíme užívateľov

Vykonáme kompletnú parametrizáciu systému, pripravíme požadované importy dát a spustíme testovaciu prevádzku. Konfigurácia systému bude sprístupnená interným aj externým užívateľom. Následne budeme venovať potrebný čas školeniu užívateľov, porozumeniu prípadným požiadavkám a nastaveniu bezpečnostných oprávnení.

Spustíme kompletné produkčné prostredie

Zaistíme komplexnú implementáciu produkčného prostredia vrátane ostrého importu dát a overíme si pripravenosť celého riešenia na štart.