Už od roku 1994 sa špecializujeme na vývoj softvérových aplikácií a ucelených informačných systémov, ktorými vám, našim zákazníkom zjednodušíme a spríjemníme rutinu pri spracovaní dokumentov rôznej povahy bez ohľadu na veľkosť a typ vašej organizácie.

Zameriavame sa na tvorbu a zavádzanie informačných systémov pre:

  • vedenie komplexnej správy registratúry a podnikového archívu
  • spracovanie historických fondov a zbierok v pamäťových inštitúciách (archívoch, múzeách, galériách a ostatných)
  • podporu práce komerčných správcov registratúrnych záznamov

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj poradenstvo v spomínaných oblastiach a zabezpečenie integrácie našich produktov do vašej technologickej infraštruktúry.